Index > Scriitori

 
   Antonie cel Mare 
   autor anonim 
   Avva Filimon 
   Calist şi Ignatie Xantopol 
   Calist Angelicude 
   Calist Catafygiotul 
   Calist Patriarhul 
   Casian Romanul 
   Diadoh al Foticeei 
   Evagrie Ponticul 
   Filotei Sinaitul 
   Grigorie Sinaitul 
   Ilie Edicul 
   Ioan Carpatiul 
   Ioan Damaschin 
   Isaia Pustnicul 
   Isihie Sinaitul 
   Marcu Ascetul 
   Maxim Cavsocalivitul 
   Maxim Marturisitorul 
   Nichifor din singuratate 
   Nichita Stithatul 
   Nil Ascetul 
   Petru Damaschin 
   Simeon Evlaviosul 
   Simeon Metafrastul 
   Simeon Noul Teolog 
   Talasie Libianul si Africanul 
   Teodor al Edesei 
   Teognost 
   Teolipt mitropolitul Filadelfiei 
   Varsanufie si Ioan 
   Vasile de la Poiana Marului 

 


Despre pazirea mintii in 27 capete
Isaia Pustnicul


Isihie Sinaitul - Catre Teodul - Scurt cuvânt de folos sufletului si mântuitor despre trezvie si virtute - Asa numitele cuvinte despre împotrivire si rugaciune
Isihie Sinaitul


Isihie Sinaitul - Catre Teodul - Scurt cuvânt de folos sufletului si mântuitor despre trezvie si virtute - Asa numitele cuvinte despre împotrivire si rugaciune
Isihie Sinaitul


Catre Episcopul Castor - Despre cele opt gânduri ale rautatii
Casian Romanul


Epistola catre Nicolae monahul - Prea doritului fiu Nicolae,
Marcu Ascetul


Despre dragoste, înfrânare si petrecerea cea după minte către Pavel presbiterul
Talasie Libianul si Africanul


Despre legea duhovnicească, în 200 de capete ,
MARCU ASCETUL


Capetele morale ale lui Simeon Evlaviosul
Simeon Evlaviosul


Cele 225 de capete teologice si practice Ale celui între sfinti părintelui nostru Simeon Noul Teolog
Simeon Noul Teolog


FILOCALIA 1
Autori diversi


SCRISORI DUHOVNICESTI
Varsanufie si Ioan


SCRIERI
Antonie cel Mare


Scrieri
Evagrie Ponticul


Scrieri
Nil Ascetul


Scrieri
Marcu Ascetul


Scrieri
Diadoh al Foticeei


Scrieri
Isaia Pustnicul


Scrieri
Maxim Marturisitorul


Despre diferite locuri grele din dumnezeiasca Scriptura - 1
Maxim Marturisitorul


Despre diferite locuri grele din dumnezeiasca Scriptura - 2
Maxim Marturisitorul


Despre diferite locuri grele din dumnezeiasca Scriptura - 3
Maxim Marturisitorul


Cuvinte de folos
Talasie Libianul si Africanul


Cuvinte de folos
Isihie Sinaitul


Cuvinte de folos
Filotei Sinaitul


Cuvinte de folos
Ioan Carpatiul


Cuvinte de folos
Avva Filimon


Cuvinte de folos
Ioan Damaschin


Cuvinte de folos
Teodor al Edesei


Despre preotie
Teognost


Cuvinte de folos
Ilie Edicul


Scrieri alese
Petru Damaschin


Scrieri alese
Simeon Metafrastul


Cuvinte de folos
Simeon Noul Teolog


Scrieri alese
Nichita Stithatul


Scrieri
Nichifor din singuratate


Scrieri
Teolipt mitropolitul Filadelfiei


Scrieri
Grigorie Sinaitul


Alauta duhovniceasca si trâmbita cereasca
autor anonim


Rânduiala cea buna a vietii de sine
autor anonim


Cuvânt de calauza la cartea Sfântului Grigorie Sinaitul
Vasile de la Poiana Marului


Scrieri
Maxim Cavsocalivitul


Metoda sfintei rugaciuni si atentiuni
Simeon Noul Teolog


Despre dreapta judecata, despre unirea dumnezeiasca si viata contemplativa
Calist Catafygiotul


Mestesugul linistirii
Calist Angelicude


Capete despre rugaciune
Calist Patriarhul


Metoda sau cele 100 capete ale lui Calist si Ignatie Xantopol
Calist si Ignatie Xantopol


Parafraza in 150 de capete a SFANTULUI SIMEON METAFRASTUL
SIMEON METAFRASTUL


Extrase
Petru Damaschin


225 CAPETE TEOLOGICE SI PRACTICE
Simeon Noul Teolog


Filocalia 4
autori diversi